موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: مدل HD استرانگ STRONG 4902.4920.4922.4930.4900.4940.4950

  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 254
  19-12-18, 10:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 296
  19-12-18, 10:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 132
  19-12-18, 10:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 149
  19-12-18, 10:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 149
  19-12-18, 10:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 179
  19-12-18, 10:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 146
  19-12-18, 10:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 179
  19-12-18, 10:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 6
  • نمایش ها: 107
  19-12-18, 10:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 135
  19-12-18, 10:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 68
  10-09-18, 12:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 97
  19-12-17, 23:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 84
  19-12-17, 23:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 110
  19-12-17, 23:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 123
  10-11-17, 04:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 113
  10-11-17, 04:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  10-11-17, 04:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 148
  15-10-17, 15:53 برو به آخرین پست
 1. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4950 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:30
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 243
  01-10-17, 09:30 برو به آخرین پست
 2. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4940 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:25
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 65
  01-10-17, 09:25 برو به آخرین پست
 3. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4930 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 66
  01-10-17, 09:18 برو به آخرین پست
 4. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4922 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 72
  01-10-17, 09:14 برو به آخرین پست
 5. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4920 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:07
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 152
  01-10-17, 09:07 برو به آخرین پست
 6. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4902 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 08:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 77
  01-10-17, 08:57 برو به آخرین پست
 7. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4900 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 08:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 65
  01-10-17, 08:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 76
  01-10-17, 02:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 132
  28-09-17, 05:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 99
  28-09-17, 05:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 137
  11-09-17, 13:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 132
  11-09-17, 13:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  11-09-17, 13:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 91
  11-09-17, 12:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 148
  17-08-17, 20:03 برو به آخرین پست
 8. new-1 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای استرانگ4902

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 17:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 74
  02-08-17, 17:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 314
  17-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 164
  17-02-17, 19:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 309
  17-02-17, 18:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  27-01-17, 21:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 159
  27-01-17, 21:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 145
  27-01-17, 21:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  26-01-17, 04:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  13-01-17, 18:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 243
  13-01-17, 18:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  23-12-16, 09:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 155
  23-12-16, 09:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 153
  23-12-16, 09:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 184
  15-12-16, 00:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 145
  10-12-16, 14:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 161
  04-12-16, 05:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 141
  04-12-16, 05:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 150
  18-11-16, 09:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 161
  18-11-16, 09:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 213
  05-11-16, 03:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 152
  05-11-16, 03:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  02-11-16, 18:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  02-11-16, 11:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 152
  02-11-16, 11:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 157
  02-11-16, 11:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  28-08-16, 03:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 186
  28-08-16, 02:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  28-08-16, 02:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  28-08-16, 02:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 166
  27-08-16, 13:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  21-08-16, 03:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 205
  06-08-16, 06:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 143
  30-07-16, 09:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 161
  30-07-16, 09:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  30-07-16, 09:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  29-07-16, 19:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 153
  29-07-16, 19:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 159
  28-07-16, 05:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  23-07-16, 04:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  09-06-16, 13:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 142
  09-06-16, 13:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  09-06-16, 13:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  08-06-16, 16:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 158
  08-06-16, 16:18 برو به آخرین پست
 9. موضوع مهم شود مهم: سافتکم برای استرانگ سری hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 02-08-12 22:01
  2 صفحه ها
  1 2
  • پاسخ: 11
  • نمایش ها: 2,350
  26-05-16, 07:39 برو به آخرین پست
 10. new_2 موضوع مهم شود مهم: بهترین دانگل وای فای برای استرانگ

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 07:32
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 305
  26-05-16, 07:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 265
  11-05-16, 17:01 برو به آخرین پست
 11. new_2 موضوع مهم شود مهم: Server_UIPTV_EditorSRT 4950/4955

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-04-16 03:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 318
  27-04-16, 03:18 برو به آخرین پست
 12. new_2 موضوع مهم شود مهم: PC_STB_Update_TOOL SRT 4950/4955

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-04-16 03:13
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 375
  27-04-16, 03:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  10-04-16, 02:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  09-04-16, 02:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 301
  07-04-16, 01:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 323
  28-03-16, 11:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 275
  27-03-16, 02:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 279
  27-03-16, 02:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 239
  27-03-16, 02:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  19-03-16, 06:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 265
  19-03-16, 06:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 311
  04-03-16, 04:56 برو به آخرین پست
 13. new-1 موضوع مهم شود مهم: تاپیک iptv برای رسیورهای استرانگ hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 01-03-16 08:35
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 296
  01-03-16, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  01-03-16, 08:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 382
  19-02-16, 20:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 266
  19-02-16, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 320
  19-02-16, 03:19 برو به آخرین پست
 14. موضوع مهم شود مهم: آموزش استفاده از cccam در رسيور STRONG 4902 HD

  آغاز شده توسط savalan, 13-11-11 02:24
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 1,948
  15-02-16, 10:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  11-02-16, 00:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 273
  10-02-16, 23:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 274
  10-02-16, 23:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 335
  10-02-16, 23:46 برو به آخرین پست
 15. new-1 موضوع مهم شود مهم: لیست کانال برای رسیور استرانگ 4950

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-10-15 18:12
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 448
  05-02-16, 13:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 322
  02-02-16, 10:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 362
  01-02-16, 16:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 340
  15-01-16, 17:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 275
  15-01-16, 17:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 328
  14-01-16, 16:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 333
  14-01-16, 16:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 302
  28-11-15, 08:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  28-11-15, 08:31 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: پچ جدید 011 مدل استرانگ 4902 به تاریخ 2015/11/26

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 10:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 331
  27-11-15, 10:37 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: پچ جدید 012 مدل استرانگ 4902 به تاریخ 2015/11/26

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 10:34
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 315
  27-11-15, 10:34 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیور جدید استرانگ 4950e

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 09:49
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 327
  27-11-15, 09:49 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات سخت افزاری استرانگ 4950e

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 09:46
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 311
  27-11-15, 09:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 301
  05-11-15, 21:57 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار حل مشگل8888 و 0000استرنگ4300

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-10-15 22:01
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  29-10-15, 22:01 برو به آخرین پست
 21. icon16 موضوع مهم شود مهم: کد مادر تمام ر سیورهای اچدی استرانگ

  آغاز شده توسط polad, 27-11-13 20:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 880
  29-10-15, 21:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  29-10-15, 19:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 312
  29-10-15, 18:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 381
  29-10-15, 15:42 برو به آخرین پست
 22. amozesh موضوع مهم شود مهم: دفترچه راهنما فارسی رسیور استرانگ4902

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-10-15 01:35
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 348
  29-10-15, 01:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 434
  29-10-15, 01:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 284
  29-10-15, 01:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 329
  28-10-15, 21:54 برو به آخرین پست
 23. new_2 موضوع مهم شود مهم: SeverTool for SRT4950_H_M

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-10-15 15:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 318
  28-10-15, 15:53 برو به آخرین پست
 24. new_2 موضوع مهم شود مهم: پلاگین برای رسیور استرانگ 4930

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-10-15 15:49
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  28-10-15, 15:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 282
  28-10-15, 15:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 346
  28-10-15, 15:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  28-10-15, 15:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 364
  28-10-15, 15:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 287
  28-10-15, 15:32 برو به آخرین پست
 25. amozesh موضوع مهم شود مهم: کلید های فعال در رسیور استرانگ 4902

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-10-15 18:20
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 303
  27-10-15, 18:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 370
  27-10-15, 18:13 برو به آخرین پست
 26. amozesh موضوع مهم شود مهم: اموزش کد دهی کد بیس در رسیور استرانگ 4902

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-10-15 18:09
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  27-10-15, 18:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 335
  25-10-15, 13:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 304
  25-10-15, 13:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 306
  21-10-15, 13:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 330
  13-10-15, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 314
  10-10-15, 03:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 366
  10-10-15, 03:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 306
  29-09-15, 14:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 329
  29-09-15, 14:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 431
  19-08-15, 17:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 344
  19-08-15, 17:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 368
  07-08-15, 18:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 385
  01-08-15, 16:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 474
  26-07-15, 22:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 352
  18-07-15, 07:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,647
  28-05-15, 16:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 363
  28-05-15, 16:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 332
  28-05-15, 16:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 359
  28-05-15, 16:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 509
  24-05-15, 19:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 480
  24-05-15, 11:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 463
  24-05-15, 10:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 413
  08-05-15, 19:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 313
  08-05-15, 19:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 980
  19-04-15, 00:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 395
  28-03-15, 01:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 601
  25-07-14, 15:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 640
  01-07-14, 23:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 555
  01-07-14, 23:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 559
  22-06-14, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 636
  22-06-14, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 681
  08-06-14, 15:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 535
  04-06-14, 16:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 635
  22-05-14, 12:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 604
  22-05-14, 11:56 برو به آخرین پست
 27. موضوع مهم شود مهم: پچ جدید و بسیارعالی رسیور 4902 HD ورژن 148p

  آغاز شده توسط vahid6630, 08-03-14 01:22
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 878
  26-03-14, 10:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 753
  05-02-14, 01:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 853
  02-02-14, 12:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 724
  30-01-14, 20:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 718
  29-01-14, 21:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 737
  23-01-14, 02:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,287
  04-08-13, 00:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 32
  • نمایش ها: 7,061
  18-04-13, 12:04 برو به آخرین پست
 28. new_1 موضوع مهم شود مهم: لیست کانالهای چیده شده استرانگ سری hd

  آغاز شده توسط www.gshare.ir, 22-08-12 20:15
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 2,643
  19-11-12, 22:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,394
  15-11-12, 10:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,236
  11-09-12, 02:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 33
  • نمایش ها: 3,994