موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: مدل HD استرانگ STRONG 4902.4920.4922.4930.4900.4940.4950

  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 354
  19-12-18, 10:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 346
  19-12-18, 10:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 197
  19-12-18, 10:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 200
  19-12-18, 10:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 200
  19-12-18, 10:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 238
  19-12-18, 10:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 215
  19-12-18, 10:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 253
  19-12-18, 10:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 6
  • نمایش ها: 163
  19-12-18, 10:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 187
  19-12-18, 10:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 105
  10-09-18, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 130
  19-12-17, 23:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 104
  19-12-17, 23:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 129
  19-12-17, 23:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 142
  10-11-17, 04:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 131
  10-11-17, 04:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  10-11-17, 04:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 164
  15-10-17, 16:53 برو به آخرین پست
 1. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4950 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 10:30
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 263
  01-10-17, 10:30 برو به آخرین پست
 2. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4940 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 10:25
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 85
  01-10-17, 10:25 برو به آخرین پست
 3. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4930 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 10:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 84
  01-10-17, 10:18 برو به آخرین پست
 4. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4922 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 10:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 85
  01-10-17, 10:14 برو به آخرین پست
 5. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4920 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 10:07
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  01-10-17, 10:07 برو به آخرین پست
 6. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4902 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 94
  01-10-17, 09:57 برو به آخرین پست
 7. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیوراسترانگ4900 softcam

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-10-17 09:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 79
  01-10-17, 09:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 94
  01-10-17, 03:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 150
  28-09-17, 06:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 116
  28-09-17, 06:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 156
  11-09-17, 14:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  11-09-17, 14:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  11-09-17, 14:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 100
  11-09-17, 13:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  17-08-17, 21:03 برو به آخرین پست
 8. new-1 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای استرانگ4902

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 18:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 84
  02-08-17, 18:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 326
  17-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  17-02-17, 19:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 322
  17-02-17, 18:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  27-01-17, 21:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 169
  27-01-17, 21:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 158
  27-01-17, 21:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 152
  26-01-17, 04:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 215
  13-01-17, 18:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  13-01-17, 18:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  23-12-16, 09:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  23-12-16, 09:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  23-12-16, 09:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  15-12-16, 00:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 159
  10-12-16, 14:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 178
  04-12-16, 05:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  04-12-16, 05:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 157
  18-11-16, 09:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 184
  18-11-16, 09:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  05-11-16, 03:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 173
  05-11-16, 03:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 169
  02-11-16, 18:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 205
  02-11-16, 11:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  02-11-16, 11:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  02-11-16, 11:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 207
  28-08-16, 04:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 207
  28-08-16, 03:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  28-08-16, 03:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 190
  28-08-16, 03:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 191
  27-08-16, 14:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 238
  21-08-16, 04:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 223
  06-08-16, 07:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  30-07-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  30-07-16, 10:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 198
  30-07-16, 10:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  29-07-16, 20:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  29-07-16, 20:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  28-07-16, 06:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 171
  23-07-16, 05:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 223
  09-06-16, 14:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  09-06-16, 14:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  09-06-16, 14:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  08-06-16, 17:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  08-06-16, 17:18 برو به آخرین پست
 9. موضوع مهم شود مهم: سافتکم برای استرانگ سری hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 02-08-12 23:01
  2 صفحه ها
  1 2
  • پاسخ: 11
  • نمایش ها: 2,393
  26-05-16, 08:39 برو به آخرین پست
 10. new_2 موضوع مهم شود مهم: بهترین دانگل وای فای برای استرانگ

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 08:32
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  26-05-16, 08:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 285
  11-05-16, 18:01 برو به آخرین پست
 11. new_2 موضوع مهم شود مهم: Server_UIPTV_EditorSRT 4950/4955

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-04-16 04:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 357
  27-04-16, 04:18 برو به آخرین پست
 12. new_2 موضوع مهم شود مهم: PC_STB_Update_TOOL SRT 4950/4955

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-04-16 04:13
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 393
  27-04-16, 04:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 304
  10-04-16, 03:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  09-04-16, 03:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 341
  07-04-16, 02:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 365
  28-03-16, 12:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 309
  27-03-16, 03:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 313
  27-03-16, 03:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 273
  27-03-16, 03:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 291
  19-03-16, 06:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 295
  19-03-16, 06:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 340
  04-03-16, 04:56 برو به آخرین پست
 13. new-1 موضوع مهم شود مهم: تاپیک iptv برای رسیورهای استرانگ hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 01-03-16 08:35
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 345
  01-03-16, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 332
  01-03-16, 08:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 397
  19-02-16, 20:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 309
  19-02-16, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 351
  19-02-16, 03:19 برو به آخرین پست
 14. موضوع مهم شود مهم: آموزش استفاده از cccam در رسيور STRONG 4902 HD

  آغاز شده توسط savalan, 13-11-11 02:24
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 1,985
  15-02-16, 10:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  11-02-16, 00:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  10-02-16, 23:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 308
  10-02-16, 23:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 367
  10-02-16, 23:46 برو به آخرین پست
 15. new-1 موضوع مهم شود مهم: لیست کانال برای رسیور استرانگ 4950

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-10-15 18:12
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 490
  05-02-16, 13:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 361
  02-02-16, 10:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 398
  01-02-16, 16:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 376
  15-01-16, 17:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 310
  15-01-16, 17:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 351
  14-01-16, 16:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 368
  14-01-16, 16:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 334
  28-11-15, 08:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 383
  28-11-15, 08:31 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: پچ جدید 011 مدل استرانگ 4902 به تاریخ 2015/11/26

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 10:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 364
  27-11-15, 10:37 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: پچ جدید 012 مدل استرانگ 4902 به تاریخ 2015/11/26

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 10:34
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 349
  27-11-15, 10:34 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیور جدید استرانگ 4950e

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 09:49
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 355
  27-11-15, 09:49 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات سخت افزاری استرانگ 4950e

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-11-15 09:46
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 352
  27-11-15, 09:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 338
  05-11-15, 21:57 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار حل مشگل8888 و 0000استرنگ4300

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-10-15 22:01
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 314
  29-10-15, 22:01 برو به آخرین پست
 21. icon16 موضوع مهم شود مهم: کد مادر تمام ر سیورهای اچدی استرانگ

  آغاز شده توسط polad, 27-11-13 20:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 907
  29-10-15, 21:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 365
  29-10-15, 19:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 350
  29-10-15, 18:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 418
  29-10-15, 15:42 برو به آخرین پست
 22. amozesh موضوع مهم شود مهم: دفترچه راهنما فارسی رسیور استرانگ4902

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-10-15 01:35
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 382
  29-10-15, 01:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 463
  29-10-15, 01:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 313
  29-10-15, 01:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 363
  28-10-15, 21:54 برو به آخرین پست
 23. new_2 موضوع مهم شود مهم: SeverTool for SRT4950_H_M

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-10-15 15:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 342
  28-10-15, 15:53 برو به آخرین پست
 24. new_2 موضوع مهم شود مهم: پلاگین برای رسیور استرانگ 4930

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-10-15 15:49
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 330
  28-10-15, 15:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 321
  28-10-15, 15:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 380
  28-10-15, 15:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 314
  28-10-15, 15:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 400
  28-10-15, 15:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 308
  28-10-15, 15:32 برو به آخرین پست
 25. amozesh موضوع مهم شود مهم: کلید های فعال در رسیور استرانگ 4902

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-10-15 18:20
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 328
  27-10-15, 18:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 406
  27-10-15, 18:13 برو به آخرین پست
 26. amozesh موضوع مهم شود مهم: اموزش کد دهی کد بیس در رسیور استرانگ 4902

  آغاز شده توسط sat98.us, 27-10-15 18:09
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 351
  27-10-15, 18:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 367
  25-10-15, 13:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  25-10-15, 13:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 337
  21-10-15, 14:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 354
  13-10-15, 21:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 354
  10-10-15, 04:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 405
  10-10-15, 04:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 332
  29-09-15, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 364
  29-09-15, 15:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 454
  19-08-15, 18:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 369
  19-08-15, 18:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 406
  07-08-15, 19:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 424
  01-08-15, 17:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 499
  26-07-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 379
  18-07-15, 08:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,685
  28-05-15, 17:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 400
  28-05-15, 17:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 352
  28-05-15, 17:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 384
  28-05-15, 17:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 546
  24-05-15, 20:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 513
  24-05-15, 12:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 482
  24-05-15, 11:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 454
  08-05-15, 20:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 337
  08-05-15, 20:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,015
  19-04-15, 01:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 429
  28-03-15, 01:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 627
  25-07-14, 16:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 676
  02-07-14, 00:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 574
  02-07-14, 00:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 597
  22-06-14, 20:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 671
  22-06-14, 20:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 720
  08-06-14, 16:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 557
  04-06-14, 17:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 672
  22-05-14, 13:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 642
  22-05-14, 12:56 برو به آخرین پست
 27. موضوع مهم شود مهم: پچ جدید و بسیارعالی رسیور 4902 HD ورژن 148p

  آغاز شده توسط vahid6630, 08-03-14 01:22
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 903
  26-03-14, 10:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 778
  05-02-14, 01:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 884
  02-02-14, 12:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 756
  30-01-14, 20:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 747
  29-01-14, 21:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 768
  23-01-14, 02:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,311
  04-08-13, 01:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 32
  • نمایش ها: 7,117
  18-04-13, 13:04 برو به آخرین پست
 28. new_1 موضوع مهم شود مهم: لیست کانالهای چیده شده استرانگ سری hd

  آغاز شده توسط www.gshare.ir, 22-08-12 21:15
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 2,671
  19-11-12, 22:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,418
  15-11-12, 10:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,254
  11-09-12, 03:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 33
  • نمایش ها: 4,051