موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: [SR-9898HD][SR-2070HD][SR-2050HD][SR-2828HD]SR-2095HD

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  14-11-17, 00:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  14-11-17, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  21-10-17, 19:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 230
  30-09-17, 10:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  16-09-17, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  25-08-17, 01:43 برو به آخرین پست
 1. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 227
  02-08-17, 08:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 247
  02-08-17, 08:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  02-08-17, 08:50 برو به آخرین پست
 2. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  02-08-17, 08:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 288
  02-08-17, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 209
  02-08-17, 08:39 برو به آخرین پست
 3. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 22:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  01-08-17, 22:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  01-08-17, 22:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  01-08-17, 22:30 برو به آخرین پست
 4. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 226
  01-08-17, 21:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 286
  01-08-17, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  01-08-17, 21:43 برو به آخرین پست
 5. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:11
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 265
  01-08-17, 21:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  01-08-17, 20:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  01-08-17, 20:51 برو به آخرین پست
 6. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:48
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 214
  01-08-17, 20:48 برو به آخرین پست
 7. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  01-08-17, 20:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  01-08-17, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 281
  01-08-17, 19:52 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:31
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 217
  01-08-17, 18:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 272
  01-08-17, 18:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 382
  01-08-17, 18:20 برو به آخرین پست
 9. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:17
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 283
  01-08-17, 18:17 برو به آخرین پست
 10. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 236
  01-08-17, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 211
  01-08-17, 18:09 برو به آخرین پست
 11. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیورstarsat sr-2828hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 14:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 273
  01-08-17, 14:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  01-08-17, 14:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 150
  01-08-17, 14:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 273
  01-08-17, 14:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  01-08-17, 14:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 217
  01-08-17, 13:59 برو به آخرین پست
 12. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 277
  01-08-17, 13:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  01-08-17, 13:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  01-08-17, 13:35 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:29
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 274
  01-08-17, 13:29 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:21
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  01-08-17, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 281
  01-08-17, 13:17 برو به آخرین پست
 15. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیورstarsat sr-2095hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:02
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 267
  01-08-17, 13:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  01-08-17, 12:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  01-08-17, 12:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 215
  01-08-17, 12:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 191
  01-08-17, 12:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 241
  01-08-17, 12:35 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی:فایل فلش رسیور استارست starsat sr-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 30-07-17 20:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  30-07-17, 20:18 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست 2828hd-m3510a-me

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 12:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 267
  19-04-17, 12:14 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست sr-2828hd-m3510a

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 11:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 231
  19-04-17, 11:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 246
  17-04-17, 22:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 291
  17-04-17, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 290
  18-02-17, 19:14 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیوراستارست sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط sat98.us, 09-09-15 21:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 459
  18-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات رسیور استارست مدل sr-2095hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 04-11-15 16:23
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 236
  18-02-17, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 252
  11-01-17, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  13-12-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 203
  13-12-16, 00:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  04-11-16, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 264
  02-11-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  30-06-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 327
  30-06-16, 20:38 برو به آخرین پست
 21. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر جدید ریسیور استارست sr-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 01:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 270
  26-05-16, 01:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  16-05-16, 19:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 292
  12-05-16, 04:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 368
  19-04-16, 22:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 331
  13-04-16, 19:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 326
  13-04-16, 19:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  22-02-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 306
  13-02-16, 06:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 324
  21-01-16, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 356
  03-01-16, 19:00 برو به آخرین پست
 22. new_2 موضوع مهم شود مهم: SR-2070HD_DB tool_User Manual

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-11-15 23:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 265
  13-11-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 261
  13-11-15, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 385
  13-11-15, 19:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 424
  07-11-15, 01:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 386
  12-07-15, 08:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 320
  11-07-15, 23:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 571
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 586
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
 23. موضوع مهم شود مهم: لودر رسيور استارست مدل::sr-2050hd

  آغاز شده توسط esi56, 20-07-14 17:38
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 621
  20-07-14, 17:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 549
  12-07-14, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 480
  19-06-14, 15:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 272
  16-04-17, 02:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 663
  24-10-14, 07:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 458
  23-09-14, 00:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 330
  22-09-14, 23:53 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 1 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم