موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: [SR-9898HD][SR-2070HD][SR-2050HD][SR-2828HD]SR-2095HD

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 49
  14-11-17, 00:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 31
  14-11-17, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 23
  30-09-17, 09:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 35
  16-09-17, 19:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 45
  25-08-17, 00:43 برو به آخرین پست
 1. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 07:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 42
  02-08-17, 07:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 58
  02-08-17, 07:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 47
  02-08-17, 07:50 برو به آخرین پست
 2. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 07:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 40
  02-08-17, 07:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 41
  02-08-17, 07:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 29
  02-08-17, 07:39 برو به آخرین پست
 3. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 42
  01-08-17, 21:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 41
  01-08-17, 21:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 43
  01-08-17, 21:30 برو به آخرین پست
 4. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 40
  01-08-17, 20:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 43
  01-08-17, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 38
  01-08-17, 20:43 برو به آخرین پست
 5. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:11
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 80
  01-08-17, 20:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 38
  01-08-17, 19:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 30
  01-08-17, 19:51 برو به آخرین پست
 6. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 19:48
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 42
  01-08-17, 19:48 برو به آخرین پست
 7. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 19:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 54
  01-08-17, 19:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 32
  01-08-17, 19:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 46
  01-08-17, 18:52 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 17:31
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 41
  01-08-17, 17:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 38
  01-08-17, 17:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 202
  01-08-17, 17:20 برو به آخرین پست
 9. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 17:17
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 43
  01-08-17, 17:17 برو به آخرین پست
 10. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 17:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 54
  01-08-17, 17:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 29
  01-08-17, 17:09 برو به آخرین پست
 11. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیورstarsat sr-2828hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 25
  01-08-17, 13:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 46
  01-08-17, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 32
  01-08-17, 13:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 34
  01-08-17, 13:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 46
  01-08-17, 13:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 45
  01-08-17, 12:59 برو به آخرین پست
 12. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 12:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 37
  01-08-17, 12:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 34
  01-08-17, 12:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 38
  01-08-17, 12:35 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 12:29
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 40
  01-08-17, 12:29 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 12:21
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 33
  01-08-17, 12:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 40
  01-08-17, 12:17 برو به آخرین پست
 15. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیورstarsat sr-2095hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 12:02
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 29
  01-08-17, 12:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 25
  01-08-17, 11:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 29
  01-08-17, 11:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 30
  01-08-17, 11:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 19
  01-08-17, 11:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 84
  01-08-17, 11:35 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی:فایل فلش رسیور استارست starsat sr-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 30-07-17 19:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 33
  30-07-17, 19:18 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست 2828hd-m3510a-me

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 11:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 79
  19-04-17, 11:14 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست sr-2828hd-m3510a

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 10:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 40
  19-04-17, 10:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 59
  17-04-17, 21:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 77
  17-04-17, 21:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 52
  18-02-17, 19:14 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیوراستارست sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط sat98.us, 09-09-15 20:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 210
  18-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات رسیور استارست مدل sr-2095hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 04-11-15 16:23
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 113
  18-02-17, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 79
  11-01-17, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 36
  13-12-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 41
  13-12-16, 00:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 104
  04-11-16, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 67
  02-11-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 88
  30-06-16, 19:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 75
  30-06-16, 19:38 برو به آخرین پست
 21. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر جدید ریسیور استارست sr-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 00:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 81
  26-05-16, 00:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 83
  16-05-16, 18:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 63
  12-05-16, 03:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 118
  19-04-16, 21:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 161
  13-04-16, 18:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 92
  13-04-16, 18:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 99
  22-02-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 123
  13-02-16, 06:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 80
  21-01-16, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 109
  03-01-16, 19:00 برو به آخرین پست
 22. new_2 موضوع مهم شود مهم: SR-2070HD_DB tool_User Manual

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-11-15 23:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 146
  13-11-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 69
  13-11-15, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 131
  13-11-15, 19:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  07-11-15, 01:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 153
  12-07-15, 07:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 148
  11-07-15, 22:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 327
  11-08-14, 21:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  11-08-14, 21:39 برو به آخرین پست
 23. موضوع مهم شود مهم: لودر رسيور استارست مدل::sr-2050hd

  آغاز شده توسط esi56, 20-07-14 16:38
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 383
  20-07-14, 16:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 368
  12-07-14, 18:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 348
  19-06-14, 14:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 55
  16-04-17, 01:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 468
  24-10-14, 06:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 193
  22-09-14, 23:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 157
  22-09-14, 22:53 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 1 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •