موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: [SR-9898HD][SR-2070HD][SR-2050HD][SR-2828HD]SR-2095HD

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  14-11-17, 00:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 267
  14-11-17, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  21-10-17, 19:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 224
  30-09-17, 10:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  16-09-17, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 226
  25-08-17, 01:43 برو به آخرین پست
 1. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 218
  02-08-17, 08:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 241
  02-08-17, 08:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 283
  02-08-17, 08:50 برو به آخرین پست
 2. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  02-08-17, 08:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  02-08-17, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 204
  02-08-17, 08:39 برو به آخرین پست
 3. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 22:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  01-08-17, 22:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 178
  01-08-17, 22:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  01-08-17, 22:30 برو به آخرین پست
 4. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  01-08-17, 21:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  01-08-17, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 227
  01-08-17, 21:43 برو به آخرین پست
 5. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:11
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  01-08-17, 21:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 217
  01-08-17, 20:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 258
  01-08-17, 20:51 برو به آخرین پست
 6. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:48
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 206
  01-08-17, 20:48 برو به آخرین پست
 7. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  01-08-17, 20:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 215
  01-08-17, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  01-08-17, 19:52 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:31
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 209
  01-08-17, 18:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 261
  01-08-17, 18:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 376
  01-08-17, 18:20 برو به آخرین پست
 9. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:17
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 270
  01-08-17, 18:17 برو به آخرین پست
 10. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  01-08-17, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 204
  01-08-17, 18:09 برو به آخرین پست
 11. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیورstarsat sr-2828hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 14:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  01-08-17, 14:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 257
  01-08-17, 14:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 150
  01-08-17, 14:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 263
  01-08-17, 14:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  01-08-17, 14:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 212
  01-08-17, 13:59 برو به آخرین پست
 12. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 264
  01-08-17, 13:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 204
  01-08-17, 13:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 202
  01-08-17, 13:35 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:29
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  01-08-17, 13:29 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:21
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 244
  01-08-17, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  01-08-17, 13:17 برو به آخرین پست
 15. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیورstarsat sr-2095hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:02
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 261
  01-08-17, 13:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 254
  01-08-17, 12:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  01-08-17, 12:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 213
  01-08-17, 12:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 189
  01-08-17, 12:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 239
  01-08-17, 12:35 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی:فایل فلش رسیور استارست starsat sr-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 30-07-17 20:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 204
  30-07-17, 20:18 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست 2828hd-m3510a-me

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 12:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 261
  19-04-17, 12:14 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست sr-2828hd-m3510a

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 11:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 225
  19-04-17, 11:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 244
  17-04-17, 22:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 286
  17-04-17, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 276
  18-02-17, 19:14 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیوراستارست sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط sat98.us, 09-09-15 21:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 451
  18-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات رسیور استارست مدل sr-2095hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 04-11-15 16:23
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 232
  18-02-17, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 246
  11-01-17, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 250
  13-12-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  13-12-16, 00:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  04-11-16, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 258
  02-11-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  30-06-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 323
  30-06-16, 20:38 برو به آخرین پست
 21. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر جدید ریسیور استارست sr-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 01:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  26-05-16, 01:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  16-05-16, 19:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 288
  12-05-16, 04:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 362
  19-04-16, 22:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 329
  13-04-16, 19:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 322
  13-04-16, 19:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 330
  22-02-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 300
  13-02-16, 06:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 318
  21-01-16, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 352
  03-01-16, 19:00 برو به آخرین پست
 22. new_2 موضوع مهم شود مهم: SR-2070HD_DB tool_User Manual

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-11-15 23:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  13-11-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  13-11-15, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 382
  13-11-15, 19:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 420
  07-11-15, 01:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 383
  12-07-15, 08:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 318
  11-07-15, 23:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 564
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 581
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
 23. موضوع مهم شود مهم: لودر رسيور استارست مدل::sr-2050hd

  آغاز شده توسط esi56, 20-07-14 17:38
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 614
  20-07-14, 17:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 546
  12-07-14, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 480
  19-06-14, 15:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  16-04-17, 02:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 658
  24-10-14, 07:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 458
  23-09-14, 00:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 330
  22-09-14, 23:53 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 6 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 6 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم