موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: [SR-9898HD][SR-2070HD][SR-2050HD][SR-2828HD]SR-2095HD

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 359
  14-11-17, 00:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 340
  14-11-17, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 197
  21-10-17, 19:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 267
  30-09-17, 10:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  16-09-17, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 274
  25-08-17, 01:43 برو به آخرین پست
 1. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  02-08-17, 08:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 289
  02-08-17, 08:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 358
  02-08-17, 08:50 برو به آخرین پست
 2. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 340
  02-08-17, 08:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 352
  02-08-17, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 251
  02-08-17, 08:39 برو به آخرین پست
 3. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 22:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  01-08-17, 22:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 197
  01-08-17, 22:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  01-08-17, 22:30 برو به آخرین پست
 4. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 266
  01-08-17, 21:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 350
  01-08-17, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 273
  01-08-17, 21:43 برو به آخرین پست
 5. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:11
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 307
  01-08-17, 21:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 265
  01-08-17, 20:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 334
  01-08-17, 20:51 برو به آخرین پست
 6. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:48
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 255
  01-08-17, 20:48 برو به آخرین پست
 7. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 203
  01-08-17, 20:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 264
  01-08-17, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  01-08-17, 19:52 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:31
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  01-08-17, 18:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 342
  01-08-17, 18:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 427
  01-08-17, 18:20 برو به آخرین پست
 9. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:17
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 346
  01-08-17, 18:17 برو به آخرین پست
 10. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 275
  01-08-17, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 248
  01-08-17, 18:09 برو به آخرین پست
 11. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیورstarsat sr-2828hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 14:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 335
  01-08-17, 14:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 329
  01-08-17, 14:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  01-08-17, 14:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 333
  01-08-17, 14:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  01-08-17, 14:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 255
  01-08-17, 13:59 برو به آخرین پست
 12. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 342
  01-08-17, 13:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 253
  01-08-17, 13:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 249
  01-08-17, 13:35 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:29
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 341
  01-08-17, 13:29 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:21
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 322
  01-08-17, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  01-08-17, 13:17 برو به آخرین پست
 15. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیورstarsat sr-2095hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:02
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  01-08-17, 13:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 328
  01-08-17, 12:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 328
  01-08-17, 12:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  01-08-17, 12:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 231
  01-08-17, 12:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 281
  01-08-17, 12:35 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی:فایل فلش رسیور استارست starsat sr-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 30-07-17 20:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 248
  30-07-17, 20:18 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست 2828hd-m3510a-me

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 12:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 324
  19-04-17, 12:14 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست sr-2828hd-m3510a

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 11:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 287
  19-04-17, 11:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 290
  17-04-17, 22:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 356
  17-04-17, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 359
  18-02-17, 19:14 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیوراستارست sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط sat98.us, 09-09-15 21:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 529
  18-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات رسیور استارست مدل sr-2095hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 04-11-15 16:23
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 251
  18-02-17, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 299
  11-01-17, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 316
  13-12-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  13-12-16, 00:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 320
  04-11-16, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 303
  02-11-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 320
  30-06-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 403
  30-06-16, 20:38 برو به آخرین پست
 21. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر جدید ریسیور استارست sr-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 01:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 316
  26-05-16, 01:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 303
  16-05-16, 19:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 364
  12-05-16, 04:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 444
  19-04-16, 22:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 372
  13-04-16, 19:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 399
  13-04-16, 19:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 400
  22-02-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 345
  13-02-16, 06:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 386
  21-01-16, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 424
  03-01-16, 19:00 برو به آخرین پست
 22. new_2 موضوع مهم شود مهم: SR-2070HD_DB tool_User Manual

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-11-15 23:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 279
  13-11-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 301
  13-11-15, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 451
  13-11-15, 19:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 488
  07-11-15, 01:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 455
  12-07-15, 08:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 360
  11-07-15, 23:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 631
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 650
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
 23. موضوع مهم شود مهم: لودر رسيور استارست مدل::sr-2050hd

  آغاز شده توسط esi56, 20-07-14 17:38
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 685
  20-07-14, 17:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 588
  12-07-14, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 495
  19-06-14, 15:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 338
  16-04-17, 02:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 707
  24-10-14, 07:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 529
  23-09-14, 00:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 370
  22-09-14, 23:53 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 17 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 17 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم