موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: [SR-9898HD][SR-2070HD][SR-2050HD][SR-2828HD]SR-2095HD

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 368
  14-11-17, 00:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 349
  14-11-17, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 202
  21-10-17, 19:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 274
  30-09-17, 10:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  16-09-17, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  25-08-17, 01:43 برو به آخرین پست
 1. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  02-08-17, 08:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 295
  02-08-17, 08:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 367
  02-08-17, 08:50 برو به آخرین پست
 2. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  02-08-17, 08:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 360
  02-08-17, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 258
  02-08-17, 08:39 برو به آخرین پست
 3. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 22:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 192
  01-08-17, 22:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  01-08-17, 22:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 283
  01-08-17, 22:30 برو به آخرین پست
 4. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 272
  01-08-17, 21:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 358
  01-08-17, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 280
  01-08-17, 21:43 برو به آخرین پست
 5. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:11
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 314
  01-08-17, 21:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  01-08-17, 20:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 341
  01-08-17, 20:51 برو به آخرین پست
 6. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:48
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  01-08-17, 20:48 برو به آخرین پست
 7. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  01-08-17, 20:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  01-08-17, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 356
  01-08-17, 19:52 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:31
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  01-08-17, 18:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 349
  01-08-17, 18:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 431
  01-08-17, 18:20 برو به آخرین پست
 9. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:17
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 352
  01-08-17, 18:17 برو به آخرین پست
 10. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 280
  01-08-17, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 253
  01-08-17, 18:09 برو به آخرین پست
 11. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیورstarsat sr-2828hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 14:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 342
  01-08-17, 14:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  01-08-17, 14:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  01-08-17, 14:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 338
  01-08-17, 14:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  01-08-17, 14:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  01-08-17, 13:59 برو به آخرین پست
 12. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 349
  01-08-17, 13:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  01-08-17, 13:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 252
  01-08-17, 13:35 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:29
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  01-08-17, 13:29 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:21
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 329
  01-08-17, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 353
  01-08-17, 13:17 برو به آخرین پست
 15. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیورstarsat sr-2095hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:02
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 343
  01-08-17, 13:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 334
  01-08-17, 12:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 334
  01-08-17, 12:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  01-08-17, 12:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 236
  01-08-17, 12:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 286
  01-08-17, 12:35 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی:فایل فلش رسیور استارست starsat sr-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 30-07-17 20:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 253
  30-07-17, 20:18 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست 2828hd-m3510a-me

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 12:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 330
  19-04-17, 12:14 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست sr-2828hd-m3510a

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 11:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  19-04-17, 11:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 292
  17-04-17, 22:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 362
  17-04-17, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 367
  18-02-17, 19:14 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیوراستارست sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط sat98.us, 09-09-15 21:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 538
  18-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات رسیور استارست مدل sr-2095hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 04-11-15 16:23
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 256
  18-02-17, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 301
  11-01-17, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 318
  13-12-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  13-12-16, 00:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  04-11-16, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 308
  02-11-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  30-06-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 410
  30-06-16, 20:38 برو به آخرین پست
 21. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر جدید ریسیور استارست sr-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 01:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 321
  26-05-16, 01:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 308
  16-05-16, 19:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 371
  12-05-16, 04:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 445
  19-04-16, 22:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 375
  13-04-16, 19:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 404
  13-04-16, 19:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 403
  22-02-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 350
  13-02-16, 06:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 392
  21-01-16, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 428
  03-01-16, 19:00 برو به آخرین پست
 22. new_2 موضوع مهم شود مهم: SR-2070HD_DB tool_User Manual

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-11-15 23:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 283
  13-11-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 306
  13-11-15, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 454
  13-11-15, 19:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 496
  07-11-15, 01:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 460
  12-07-15, 08:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 366
  11-07-15, 23:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 639
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 657
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
 23. موضوع مهم شود مهم: لودر رسيور استارست مدل::sr-2050hd

  آغاز شده توسط esi56, 20-07-14 17:38
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 693
  20-07-14, 17:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 591
  12-07-14, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 496
  19-06-14, 15:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 345
  16-04-17, 02:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 711
  24-10-14, 07:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 534
  23-09-14, 00:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 373
  22-09-14, 23:53 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 5 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 5 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم