موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: [SR-9898HD][SR-2070HD][SR-2050HD][SR-2828HD]SR-2095HD

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 363
  14-11-17, 00:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  14-11-17, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  21-10-17, 19:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 272
  30-09-17, 10:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  16-09-17, 20:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  25-08-17, 01:43 برو به آخرین پست
 1. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  02-08-17, 08:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  02-08-17, 08:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 365
  02-08-17, 08:50 برو به آخرین پست
 2. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd prime

  آغاز شده توسط ADMIN, 02-08-17 08:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 343
  02-08-17, 08:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 356
  02-08-17, 08:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 255
  02-08-17, 08:39 برو به آخرین پست
 3. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 22:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  01-08-17, 22:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  01-08-17, 22:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 281
  01-08-17, 22:30 برو به آخرین پست
 4. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  01-08-17, 21:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 354
  01-08-17, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 277
  01-08-17, 21:43 برو به آخرین پست
 5. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 21:11
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 309
  01-08-17, 21:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  01-08-17, 20:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 341
  01-08-17, 20:51 برو به آخرین پست
 6. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:48
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  01-08-17, 20:48 برو به آخرین پست
 7. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 20:44
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 205
  01-08-17, 20:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  01-08-17, 20:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 355
  01-08-17, 19:52 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:31
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 266
  01-08-17, 18:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 349
  01-08-17, 18:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 431
  01-08-17, 18:20 برو به آخرین پست
 9. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:17
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 349
  01-08-17, 18:17 برو به آخرین پست
 10. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در رسیور SR-9898hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 18:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 277
  01-08-17, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 251
  01-08-17, 18:09 برو به آخرین پست
 11. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن رسیورstarsat sr-2828hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 14:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 339
  01-08-17, 14:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 335
  01-08-17, 14:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  01-08-17, 14:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  01-08-17, 14:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  01-08-17, 14:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  01-08-17, 13:59 برو به آخرین پست
 12. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 344
  01-08-17, 13:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 254
  01-08-17, 13:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 251
  01-08-17, 13:35 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش ریختن سافتکم در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:29
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 343
  01-08-17, 13:29 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اتصال وای فای در ریسور SR-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:21
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  01-08-17, 13:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 351
  01-08-17, 13:17 برو به آخرین پست
 15. amozesh موضوع مهم شود مهم: فیلم اموزش اپگریدکردن در رسیورstarsat sr-2095hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-08-17 13:02
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 339
  01-08-17, 13:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 333
  01-08-17, 12:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 331
  01-08-17, 12:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 258
  01-08-17, 12:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 235
  01-08-17, 12:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 285
  01-08-17, 12:35 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی:فایل فلش رسیور استارست starsat sr-2070hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 30-07-17 20:18
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 250
  30-07-17, 20:18 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست 2828hd-m3510a-me

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 12:14
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 324
  19-04-17, 12:14 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمی رسیور استارست sr-2828hd-m3510a

  آغاز شده توسط ADMIN, 19-04-17 11:26
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 287
  19-04-17, 11:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 290
  17-04-17, 22:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 358
  17-04-17, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 363
  18-02-17, 19:14 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: معرفی رسیوراستارست sr-2070hd hyper

  آغاز شده توسط sat98.us, 09-09-15 21:44
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 533
  18-02-17, 19:09 برو به آخرین پست
 20. new_2 موضوع مهم شود مهم: مشخصات رسیور استارست مدل sr-2095hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 04-11-15 16:23
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 251
  18-02-17, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 299
  11-01-17, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 316
  13-12-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  13-12-16, 00:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 323
  04-11-16, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 306
  02-11-16, 10:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 324
  30-06-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 407
  30-06-16, 20:38 برو به آخرین پست
 21. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر جدید ریسیور استارست sr-2050hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-05-16 01:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 321
  26-05-16, 01:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 308
  16-05-16, 19:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 371
  12-05-16, 04:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 444
  19-04-16, 22:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 375
  13-04-16, 19:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 402
  13-04-16, 19:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 403
  22-02-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 346
  13-02-16, 06:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 387
  21-01-16, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 428
  03-01-16, 19:00 برو به آخرین پست
 22. new_2 موضوع مهم شود مهم: SR-2070HD_DB tool_User Manual

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-11-15 23:39
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 279
  13-11-15, 23:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 305
  13-11-15, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 452
  13-11-15, 19:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 492
  07-11-15, 01:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 459
  12-07-15, 08:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 365
  11-07-15, 23:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 633
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 656
  11-08-14, 22:39 برو به آخرین پست
 23. موضوع مهم شود مهم: لودر رسيور استارست مدل::sr-2050hd

  آغاز شده توسط esi56, 20-07-14 17:38
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 689
  20-07-14, 17:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 590
  12-07-14, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 495
  19-06-14, 15:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 342
  16-04-17, 02:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 707
  24-10-14, 07:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 529
  23-09-14, 00:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 370
  22-09-14, 23:53 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 10 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 10 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم