موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: رسیورهای PINACLE & vision

  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 192
  01-02-18, 05:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  01-02-18, 05:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 190
  01-02-18, 04:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  01-02-18, 04:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 202
  28-01-18, 12:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 223
  28-01-18, 10:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 218
  28-01-18, 10:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 225
  28-01-18, 10:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 215
  28-01-18, 10:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 216
  26-01-18, 23:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  26-01-18, 23:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 186
  26-01-18, 22:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  26-01-18, 22:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  26-01-18, 22:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 213
  26-01-18, 22:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 198
  26-01-18, 22:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  25-01-18, 16:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  24-01-18, 16:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 3
  • نمایش ها: 236
  23-01-18, 13:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 189
  19-01-18, 12:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  19-01-18, 11:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  16-01-18, 10:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  16-01-18, 10:08 برو به آخرین پست
 1. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برایpinacle p8300

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-08-17 21:27
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 245
  14-01-18, 04:29 برو به آخرین پست
 2. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برایPinacle HD8500

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-08-17 21:19
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 242
  14-01-18, 04:25 برو به آخرین پست
 3. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برایpinacle ip8500hd

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-08-17 21:23
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 253
  14-01-18, 04:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  06-01-18, 08:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  06-01-18, 08:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  06-01-18, 08:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  06-01-18, 08:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  06-01-18, 08:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 173
  06-01-18, 07:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  06-01-18, 07:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  04-01-18, 04:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  04-01-18, 04:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  04-01-18, 04:03 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  01-01-18, 20:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  20-12-17, 08:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  20-12-17, 08:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  20-12-17, 08:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  20-12-17, 08:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  20-12-17, 05:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 238
  20-12-17, 05:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  20-12-17, 04:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  20-12-17, 04:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  19-12-17, 04:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  12-12-17, 02:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 155
  12-12-17, 02:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 198
  10-12-17, 04:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  10-12-17, 04:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 146
  07-12-17, 23:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  26-11-17, 12:03 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 191
  26-11-17, 11:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  16-11-17, 11:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 173
  16-11-17, 11:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 157
  16-11-17, 11:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 173
  16-11-17, 10:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 156
  16-11-17, 10:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  16-11-17, 06:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  16-11-17, 05:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 158
  16-11-17, 05:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  16-11-17, 05:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  16-11-17, 05:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 156
  16-11-17, 05:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 161
  16-11-17, 05:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 153
  14-11-17, 03:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  14-11-17, 03:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  14-11-17, 03:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  30-10-17, 20:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 178
  30-10-17, 20:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  30-10-17, 20:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  30-10-17, 20:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 164
  30-10-17, 18:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 152
  29-10-17, 14:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 149
  29-10-17, 14:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  29-10-17, 14:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 190
  03-10-17, 22:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  03-10-17, 22:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 207
  03-10-17, 22:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  03-10-17, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  28-09-17, 09:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  28-09-17, 09:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 153
  28-09-17, 09:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 159
  28-09-17, 09:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 217
  28-09-17, 09:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 175
  18-09-17, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 171
  18-09-17, 18:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 188
  18-09-17, 18:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  18-09-17, 17:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  18-09-17, 17:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  18-09-17, 17:41 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  18-09-17, 17:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  10-09-17, 16:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  10-09-17, 16:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  10-09-17, 16:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 174
  25-08-17, 09:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  02-08-17, 17:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  31-07-17, 12:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 156
  31-07-17, 12:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  31-07-17, 12:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 166
  31-07-17, 12:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  31-07-17, 12:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  31-07-17, 12:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 184
  31-07-17, 12:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 171
  31-07-17, 12:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 135
  31-07-17, 12:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  31-07-17, 12:03 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  31-07-17, 12:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  31-07-17, 11:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  31-07-17, 11:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  31-07-17, 11:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  31-07-17, 11:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 169
  31-07-17, 11:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 167
  31-07-17, 11:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 161
  28-07-17, 23:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  28-07-17, 23:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 158
  28-07-17, 23:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 175
  28-07-17, 23:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 460
  26-04-17, 11:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 333
  12-04-17, 08:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 246
  12-04-17, 08:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 275
  12-04-17, 08:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 282
  01-03-17, 22:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  01-03-17, 22:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 255
  01-03-17, 22:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 281
  01-03-17, 22:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 334
  01-03-17, 22:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  14-02-17, 11:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 290
  24-01-17, 20:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 344
  20-01-17, 06:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 280
  20-01-17, 06:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 275
  31-12-16, 08:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 283
  31-12-16, 08:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  23-12-16, 09:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  23-12-16, 09:50 برو به آخرین پست
 4. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار جدید رسیورVISION-Clever-4 بتاریخ:2016.12.23

  آغاز شده توسط ADMIN, 23-12-16 09:47
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 276
  23-12-16, 09:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 283
  11-12-16, 03:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 252
  11-12-16, 02:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 295
  02-11-16, 10:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 300
  02-11-16, 10:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  02-11-16, 10:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 263
  02-11-16, 10:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 252
  02-11-16, 10:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 324
  09-06-16, 15:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 291
  16-04-16, 17:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 297
  28-03-16, 18:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 287
  27-03-16, 06:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 304
  19-03-16, 06:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 311
  19-03-16, 06:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  19-03-16, 06:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 302
  10-03-16, 10:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 374
  10-03-16, 10:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 549
  10-03-16, 10:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 317
  10-03-16, 10:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 343
  23-02-16, 00:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 347
  22-02-16, 20:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 300
  12-02-16, 17:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 318
  23-01-16, 02:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 357
  23-01-16, 02:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 302
  20-01-16, 19:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  30-11-15, 17:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 367
  30-11-15, 17:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  30-11-15, 16:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 307
  05-11-15, 11:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 336
  21-10-15, 14:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 325
  13-09-15, 09:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 317
  13-09-15, 09:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 329
  31-08-15, 07:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 370
  31-08-15, 07:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 390
  30-07-15, 14:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 389
  10-07-15, 19:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 395
  01-07-15, 09:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 376
  26-06-15, 07:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 394
  30-05-15, 16:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 366
  30-05-15, 15:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 343
  27-05-15, 21:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 423
  27-05-15, 20:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 373
  27-05-15, 20:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 372
  27-04-15, 22:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 396
  27-04-15, 22:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 504
  24-03-15, 21:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 423
  20-02-15, 02:03 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 475
  20-02-15, 01:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 519
  27-01-15, 03:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 388
  31-12-14, 21:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 421
  27-12-14, 21:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 447
  03-12-14, 08:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 486
  03-12-14, 08:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 426
  17-11-14, 22:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 460
  27-02-15, 08:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 592
  29-01-15, 00:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 499
  20-12-14, 18:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 448
  20-12-14, 17:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 507
  30-09-14, 19:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 505
  20-09-14, 00:07 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 1 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم