موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: Opticum

 1. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برایOpticum ax 300 plus

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-09-17 09:03
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 190
  21-01-18, 10:08 برو به آخرین پست
 2. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum HD506

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-09-17 08:52
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 132
  21-01-18, 10:05 برو به آخرین پست
 3. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برایOpticum x405 mini

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-09-17 08:38
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 134
  21-01-18, 10:01 برو به آخرین پست
 4. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum x405 plus

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-09-17 08:45
  • پاسخ: 5
  • نمایش ها: 115
  21-01-18, 09:57 برو به آخرین پست
 5. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای opticum ax 300

  آغاز شده توسط ADMIN, 01-09-17 08:59
  • پاسخ: 3
  • نمایش ها: 123
  21-01-18, 09:48 برو به آخرین پست
 6. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum HD X406p

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-08-17 19:47
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 154
  14-11-17, 10:10 برو به آخرین پست
 7. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای Opticum HD X405p

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-08-17 19:44
  • پاسخ: 2
  • نمایش ها: 160
  14-11-17, 10:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 147
  06-08-17, 20:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 141
  06-08-17, 19:45 برو به آخرین پست
 8. new_2 موضوع مهم شود مهم: جدیدترین سافتکم ها برای رسیورهای Opticum

  آغاز شده توسط sat98.us, 30-06-15 06:32
  • پاسخ: 9
  • نمایش ها: 414
  02-08-17, 16:43 برو به آخرین پست
 9. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار جدید رسیورOpticum-x310 تاریخ 2017/01/26

  آغاز شده توسط ADMIN, 26-01-17 04:13
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  26-01-17, 04:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 242
  26-01-17, 04:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 244
  26-01-17, 04:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 498
  11-01-17, 04:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  11-01-17, 04:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 264
  15-11-16, 04:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 243
  11-11-16, 04:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 254
  11-11-16, 04:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  11-11-16, 04:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 244
  07-11-16, 21:37 برو به آخرین پست
 10. new-1 موضوع مهم شود مهم: لیست کانال جدید رسیورOpticumتاریخ:2016.08.16

  آغاز شده توسط ADMIN, 16-08-16 20:43
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 220
  16-08-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 240
  12-08-16, 05:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 286
  12-08-16, 05:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 234
  27-07-16, 02:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 237
  27-07-16, 02:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 246
  23-07-16, 15:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 247
  23-07-16, 15:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 238
  23-07-16, 15:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 241
  19-07-16, 15:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 275
  19-07-16, 15:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 234
  19-07-16, 15:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 261
  09-07-16, 19:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 270
  09-07-16, 11:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  09-07-16, 11:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 257
  09-07-16, 11:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 230
  09-07-16, 11:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 304
  11-06-16, 18:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  11-06-16, 18:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 230
  11-06-16, 18:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 239
  26-05-16, 00:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 277
  26-05-16, 00:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 273
  09-05-16, 14:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  09-05-16, 13:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 235
  09-05-16, 13:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 236
  09-05-16, 13:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  09-05-16, 13:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 262
  09-05-16, 13:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 250
  09-05-16, 13:41 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  14-04-16, 20:40 برو به آخرین پست
 11. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسیور OPTICUMمدلt2به تاریخ 7/4/2016

  آغاز شده توسط sat98.us, 10-04-16 02:56
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 244
  10-04-16, 02:56 برو به آخرین پست
 12. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسیور OPTICUMمدلs2به تاریخ 7/4/2016

  آغاز شده توسط sat98.us, 10-04-16 02:53
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  10-04-16, 02:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  10-04-16, 02:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 235
  07-04-16, 20:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 287
  07-04-16, 20:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 236
  01-03-16, 02:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 265
  01-03-16, 02:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 264
  01-03-16, 02:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  01-03-16, 02:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 277
  01-03-16, 02:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 274
  10-01-16, 15:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 251
  29-12-15, 02:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 289
  14-11-15, 00:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 316
  14-11-15, 00:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  25-10-15, 16:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 355
  20-07-15, 09:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 343
  20-07-15, 08:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 316
  20-07-15, 08:46 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 303
  20-07-15, 08:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 315
  22-06-15, 19:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 375
  22-06-15, 19:19 برو به آخرین پست
 13. موضوع مهم شود مهم: تاپیک جدیدترین کد ها و سافتکم های رسیورهای Opticum

  آغاز شده توسط Linux_Expert, 02-09-11 14:36
  2 صفحه ها
  1 2
  • پاسخ: 18
  • نمایش ها: 2,919
  26-04-15, 19:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 552
  06-07-14, 23:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 8
  • نمایش ها: 1,494
  16-11-13, 02:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 952
  21-08-12, 05:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 948
  05-08-12, 17:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 481
  18-09-14, 10:28 برو به آخرین پست
 1. new-1 "Bootloader " برای ریسیور Opticum مدل "Ax-Odin"

  آغاز شده توسط savalanja, 11-09-14 18:24
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 529
  11-09-14, 18:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 798
  22-02-14, 14:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 962
  14-07-12, 20:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 951
  14-07-12, 20:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,030
  25-03-12, 14:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,029
  25-03-12, 14:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 1,135
  22-03-12, 23:28 برو به آخرین پست


اطلاعات و گزینه های انجمن

مدیران این انجمن
  Array
کاربران در حال مشاهده این انجمن

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این انجمن هستند.. (0 عضو & 1 مهمان)

  Array

تنظیمات نمایش موضوعات

استفاده از این کنترل به منظور ایجاد محدودیت برای نمایش موضوعات در یک چهارچوب زمانی مشخص است.

به شما اجازه می دهد تا انتخاب کنید اطلاعات بر اساس لیست موضوع مرتب شوند.

ترتیب نمایش...

توجه : وقتی که مرتب سازی بر اساس تاریخ ، 'نزولی', جدید ترین نتایج را اول نمایش می دهد.

راهنمای آیکون های سایت

پست های جدید
پست های جدید
بدون پست جدید
بدون پست جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده شامل ارسال جدید
بیشترین نسبت به 15 پاسخ یا 150 نمایش
موضوع پربیننده بدون ارسال جدید
موضوع بسته شد
این موضوع بسته است
موضوع شامل نوشته ای توسط شما می باشد
در این موضوع شرکت داشته اید

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
گوگل یاهو بینگ Duckduckgo.com Excite.com Ask.com Baidu.com Aol.com Yandex.com Lycos.com الکسا خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید سیسیکم خرید ایپی تیوی خرید iptv سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره سایت ماهواره خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خرید سیسیکم خریداکانت سیسیکم