موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: انجمن رسیورهای فول اچ دی--Full HD

 1. new_2 موضوع مهم شود مهم: فایل oscamبرای رسیورهای Golden Mediaspark

  آغاز شده توسط sat98.us, 07-11-15 04:11
  • پاسخ: 6
  • نمایش ها: 1,871
  11-07-16, 16:28 برو به آخرین پست
 2. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای مجیک Magic HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-01-16 16:32
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 296
  26-02-16, 10:49 برو به آخرین پست
 3. new-1 موضوع مهم شود مهم: تاپیک سافتکم جدید برای رسیورهای golden media

  آغاز شده توسط sat98.us, 08-02-16 17:37
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 334
  08-02-16, 17:37 برو به آخرین پست
 4. new-1 موضوع مهم شود مهم: سافتکم کی برای رسیورهای GM Unibox 9080 mcaskey

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-01-16 16:01
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 295
  08-02-16, 17:33 برو به آخرین پست
 5. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم مخصوص رسیورهای alma

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-01-16 15:57
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 327
  08-02-16, 17:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 257
  07-02-16, 23:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 293
  07-02-16, 23:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 306
  07-02-16, 22:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 299
  07-02-16, 22:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 320
  07-02-16, 22:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 289
  07-02-16, 22:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 285
  07-02-16, 22:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 258
  07-02-16, 22:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 239
  07-02-16, 22:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 237
  07-02-16, 22:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 240
  06-02-16, 21:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 249
  06-02-16, 21:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 241
  06-02-16, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 251
  06-02-16, 21:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 223
  06-02-16, 21:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 289
  06-02-16, 21:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 279
  06-02-16, 21:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 266
  06-02-16, 21:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  06-02-16, 21:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 285
  06-02-16, 21:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 268
  06-02-16, 21:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 266
  06-02-16, 21:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 298
  06-02-16, 21:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 300
  06-02-16, 20:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 264
  06-02-16, 20:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 245
  06-02-16, 20:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 260
  06-02-16, 20:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 267
  06-02-16, 20:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 291
  06-02-16, 20:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 243
  06-02-16, 20:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 242
  06-02-16, 20:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 211
  06-02-16, 20:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  06-02-16, 01:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 218
  01-02-16, 16:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 229
  01-02-16, 09:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  01-02-16, 09:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 289
  01-02-16, 09:37 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 205
  01-02-16, 09:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 226
  31-01-16, 00:42 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 193
  31-01-16, 00:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  31-01-16, 00:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 242
  31-01-16, 00:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 214
  31-01-16, 00:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  31-01-16, 00:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  31-01-16, 00:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  30-01-16, 23:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  30-01-16, 12:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 229
  30-01-16, 12:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 207
  30-01-16, 10:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  30-01-16, 08:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  30-01-16, 08:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 234
  29-01-16, 01:34 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  29-01-16, 01:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  29-01-16, 00:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  29-01-16, 00:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 218
  29-01-16, 00:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 227
  29-01-16, 00:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 213
  28-01-16, 23:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 238
  28-01-16, 23:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  28-01-16, 18:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 207
  28-01-16, 17:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 236
  28-01-16, 17:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 197
  28-01-16, 17:41 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 215
  28-01-16, 17:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 227
  28-01-16, 17:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  28-01-16, 17:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 216
  28-01-16, 17:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 225
  28-01-16, 17:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 220
  28-01-16, 17:16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  28-01-16, 17:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 211
  28-01-16, 17:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  28-01-16, 16:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 198
  28-01-16, 16:51 برو به آخرین پست
 6. new-1 موضوع مهم شود مهم: GM.Wizard-HD_Keyبرای رسیورهای GOLDEN MEDIA

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-01-16 16:05
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 225
  28-01-16, 16:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  23-01-16, 14:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  23-01-16, 14:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 191
  23-01-16, 14:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 195
  23-01-16, 14:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  23-01-16, 14:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  23-01-16, 14:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  23-01-16, 14:03 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 190
  23-01-16, 14:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  23-01-16, 13:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 237
  23-01-16, 13:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 206
  23-01-16, 13:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 188
  23-01-16, 13:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  23-01-16, 03:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  23-01-16, 03:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 234
  23-01-16, 03:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  23-01-16, 03:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  23-01-16, 03:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 231
  23-01-16, 02:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  23-01-16, 02:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  23-01-16, 02:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 197
  21-01-16, 06:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  20-01-16, 19:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 253
  20-01-16, 19:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 215
  20-01-16, 19:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  20-01-16, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  20-01-16, 18:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  20-01-16, 02:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 189
  20-01-16, 02:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 238
  20-01-16, 01:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  20-01-16, 01:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 220
  20-01-16, 01:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 278
  20-01-16, 01:41 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 212
  20-01-16, 01:38 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 271
  20-01-16, 01:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 288
  20-01-16, 01:28 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 229
  19-01-16, 23:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 214
  19-01-16, 22:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  16-01-16, 13:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  16-01-16, 13:50 برو به آخرین پست
 7. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار جدید رسیورcygnusبه تاریخ 16/1/2015

  آغاز شده توسط sat98.us, 16-01-16 13:23
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 203
  16-01-16, 13:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 211
  15-01-16, 17:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 225
  12-01-16, 19:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 203
  12-01-16, 18:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 214
  12-01-16, 18:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 218
  12-01-16, 18:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  12-01-16, 17:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 243
  12-01-16, 17:54 برو به آخرین پست
 8. new_2 موضوع مهم شود مهم: فایل oscam-sh4-amini for Kathreinبرای رسیورهای Kathrein

  آغاز شده توسط sat98.us, 11-01-16 15:00
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 195
  11-01-16, 15:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 203
  10-01-16, 17:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 212
  10-01-16, 17:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  10-01-16, 17:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 192
  10-01-16, 17:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 191
  10-01-16, 17:22 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 224
  10-01-16, 17:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  10-01-16, 17:04 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 195
  10-01-16, 17:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 233
  10-01-16, 16:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  10-01-16, 16:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  10-01-16, 16:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  10-01-16, 16:45 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  10-01-16, 15:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  10-01-16, 15:18 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 206
  10-01-16, 15:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 209
  10-01-16, 15:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 192
  10-01-16, 15:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 226
  10-01-16, 15:03 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 211
  10-01-16, 15:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  10-01-16, 14:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  10-01-16, 14:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 204
  09-01-16, 17:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  09-01-16, 17:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  09-01-16, 17:24 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 199
  09-01-16, 17:20 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 226
  09-01-16, 17:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 188
  09-01-16, 17:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  09-01-16, 17:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  09-01-16, 17:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  08-01-16, 05:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 214
  08-01-16, 05:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  08-01-16, 05:11 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 227
  08-01-16, 05:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  08-01-16, 04:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 209
  08-01-16, 04:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  08-01-16, 04:33 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  08-01-16, 04:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  08-01-16, 04:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  08-01-16, 04:23 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  08-01-16, 04:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  08-01-16, 03:55 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 214
  08-01-16, 03:41 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  08-01-16, 03:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 193
  08-01-16, 03:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  08-01-16, 03:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 177
  08-01-16, 03:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  08-01-16, 03:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 203
  08-01-16, 03:17 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  08-01-16, 02:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 198
  08-01-16, 02:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 240
  08-01-16, 02:40 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 206
  08-01-16, 02:36 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 200
  08-01-16, 02:32 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  08-01-16, 02:29 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  08-01-16, 02:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 216
  08-01-16, 02:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  08-01-16, 02:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  08-01-16, 02:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  08-01-16, 01:30 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 371
  07-01-16, 17:02 برو به آخرین پست
 9. new_2 موضوع مهم شود مهم: دامپ برای رسیور dump-7star_ss_900plus

  آغاز شده توسط sat98.us, 06-01-16 17:57
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 215
  06-01-16, 17:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 310
  06-01-16, 17:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  06-01-16, 16:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 196
  05-01-16, 22:06 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  05-01-16, 22:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 246
  05-01-16, 21:57 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 241
  05-01-16, 21:52 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 212
  05-01-16, 21:48 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  05-01-16, 21:43 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 198
  05-01-16, 21:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 249
  02-01-16, 21:39 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 236
  28-12-15, 00:25 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 244
  28-12-15, 00:21 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 216
  27-12-15, 20:26 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 267
  27-12-15, 17:31 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 259
  26-12-15, 22:13 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 206
  26-12-15, 20:09 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 182
  26-12-15, 20:05 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  26-12-15, 20:02 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  26-12-15, 19:58 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  26-12-15, 19:53 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 219
  26-12-15, 19:49 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 232
  18-12-15, 19:19 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  18-12-15, 19:15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 217
  18-12-15, 19:12 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 249
  18-12-15, 19:08 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 234
  18-12-15, 19:05 برو به آخرین پست
 10. new_2 موضوع مهم شود مهم: تاپیک لیست کانال جدید رسیورbotech PIKO208 HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 19:01
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 192
  18-12-15, 19:01 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 208
  18-12-15, 18:12 برو به آخرین پست
 11. new_2 موضوع مهم شود مهم: تاپیک سافتکم جدید رسیور botech_100_hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 18:09
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  18-12-15, 18:09 برو به آخرین پست
 12. new_2 موضوع مهم شود مهم: DreamloaderBOTECH_100_HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 18:06
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 269
  18-12-15, 18:06 برو به آخرین پست
 13. amozesh موضوع مهم شود مهم: اموزش اپگرید کردن رسیورbotech BT 100 HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 18:03
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 184
  18-12-15, 18:03 برو به آخرین پست
 14. amozesh موضوع مهم شود مهم: اموزش وارد کردن کد BISS به رسیورbotech BT 100 HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 18:00
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 202
  18-12-15, 18:00 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 190
  18-12-15, 17:56 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 212
  18-12-15, 17:53 برو به آخرین پست
 15. new_2 موضوع مهم شود مهم: تاپیک سافتکم جدید رسیورbotech bc 2010 hd fta usb

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 17:50
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 231
  18-12-15, 17:50 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 224
  18-12-15, 17:47 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 185
  18-12-15, 17:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 195
  18-12-15, 17:41 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 178
  18-12-15, 17:38 برو به آخرین پست
 16. new_2 موضوع مهم شود مهم: تاپیک سافتکم جدید رسیورbotech wismann al-8001 hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15 17:35
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 220
  18-12-15, 17:35 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 191
  15-12-15, 18:27 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 225
  10-12-15, 19:44 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 241
  10-12-15, 18:51 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 292
  10-12-15, 18:14 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 221
  10-12-15, 18:10 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 220
  10-12-15, 17:59 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 228
  10-12-15, 17:54 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 229
  04-12-15, 00:10 برو به آخرین پست
 17. new_2 موضوع مهم شود مهم: Kanaleditor رسيور telestar مدل AHD 1000

  آغاز شده توسط sat98.us, 03-12-15 08:07
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  03-12-15, 08:07 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 191
  02-12-15, 17:47 برو به آخرین پست
 18. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر رسیور prifix 7400h hd به تاریخ 1/12/2015

  آغاز شده توسط sat98.us, 01-12-15 21:46
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 202
  01-12-15, 21:46 برو به آخرین پست
 19. new_2 موضوع مهم شود مهم: