تاپیک سافتکم های آپدیت شده برای استارست مدل 2020 ace
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: Dr3d | انجمن: SR-2020 super-ace | مشاهده: 2163 بار | پاسخ: 40

تاپیک سافتکم های آپدیت شده برای استارست مدل 2000 hyper
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: Dr3d | انجمن: STARSAT SR-2000 HD hyper | مشاهده: 2707 بار | پاسخ: 51

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-8989HD PRIME
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 65 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-8989HD VEGA
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 39 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-8989HD
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 50 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-6969HD PRIME
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 63 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-6969HD
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 52 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-1515HD
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 35 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-1515HD(NEW)
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 31 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-1515HD PRIME
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 46 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 17 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD HYPER
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 36 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090 HD VEGA
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 42 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD NEW
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 27 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD SUPER
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 39 بار | پاسخ: 2

سافتکم جدید برای رسیور استارست softcam SR-2090HD PRIME
نويسنده آخرين پست: ADMIN | شروع کننده موضوع: ADMIN | انجمن: [SR-1515HD][SR-6969HD][SR-2090HD]SR-8989HD | مشاهده: 58 بار | پاسخ: 2

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی پنج شنبه 31 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: DR.DISH | شروع کننده موضوع: DR.DISH | انجمن: اعلام برنامه هاي ورزشي از ماهواره و صدا و سيما | مشاهده: 2 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی چهارشنبه 30 مراد-{لیگ قهرمانان یوفا}چهارشنبه30 مراد 1398
نويسنده آخرين پست: DR.DISH | شروع کننده موضوع: DR.DISH | انجمن: اعلام برنامه هاي ورزشي از ماهواره و صدا و سيما | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی دوشنبه 28 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: DR.DISH | شروع کننده موضوع: DR.DISH | انجمن: اعلام برنامه هاي ورزشي از ماهواره و صدا و سيما | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

اختصاصی : لیست ویژه مسابقات ورزشی یکشنبه 27 مرداد - 1398
نويسنده آخرين پست: DR.DISH | شروع کننده موضوع: DR.DISH | انجمن: اعلام برنامه هاي ورزشي از ماهواره و صدا و سيما | مشاهده: 1 بار | پاسخ: 0

بارگذاری مجدد | افزایش سرعت | کاهش سرعت | ایست | معکوس