موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: SAMSAT

  1. new_2 موضوع مهم شود مهم: فایل فلاش رسیور samsat مدل SAMSAT HD60 MINI

    آغاز شده توسط ADMIN, 29-01-18 16:22
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 28
    29-01-18, 16:22 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 31
    27-01-18, 13:48 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 27
    27-01-18, 13:44 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 23
    27-01-18, 13:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 4
    • نمایش ها: 14
    27-01-18, 13:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 27
    27-01-18, 13:31 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 20
    27-01-18, 13:28 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 25
    27-01-18, 13:25 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 17
    27-01-18, 13:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 4
    • نمایش ها: 25
    27-01-18, 13:17 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 22
    27-01-18, 13:14 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 32
    27-01-18, 13:11 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 19
    27-01-18, 13:07 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 261
    27-01-18, 13:04 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 32
    27-01-18, 12:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 36
    27-01-18, 12:56 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 22
    27-01-18, 12:53 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 54
    27-01-18, 12:49 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 5
    • نمایش ها: 20
    27-01-18, 12:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    26-01-18, 23:11 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 13
    25-01-18, 16:34 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 6
    25-01-18, 16:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 32
    24-01-18, 17:32 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    24-01-18, 17:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 24
    24-01-18, 17:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 24
    24-01-18, 17:17 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    24-01-18, 17:12 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 42
    20-01-18, 09:22 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    20-01-18, 09:18 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    17-01-18, 03:39 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 10
    17-01-18, 03:36 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 28
    16-01-18, 06:08 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 21
    15-01-18, 16:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 16
    12-01-18, 22:52 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 26
    12-01-18, 22:47 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 37
    12-01-18, 21:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 38
    12-01-18, 21:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 19
    12-01-18, 21:14 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 23
    12-01-18, 21:03 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 33
    12-01-18, 20:58 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 21
    11-01-18, 09:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 24
    11-01-18, 09:55 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 28
    11-01-18, 09:51 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 37
    11-01-18, 09:43 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 23
    11-01-18, 09:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 21
    11-01-18, 09:34 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    08-01-18, 03:39 برو به آخرین پست
  2. new_2 موضوع مهم شود مهم: اختصاصی لیست کانال اماده برای samsat hd800

    آغاز شده توسط ADMIN, 08-11-17 19:37
    • پاسخ: 2
    • نمایش ها: 59
    07-01-18, 04:49 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    01-01-18, 19:10 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 9
    01-01-18, 19:05 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 17
    18-12-17, 02:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 31
    18-12-17, 02:42 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 29
    14-12-17, 08:42 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    14-12-17, 08:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 26
    14-12-17, 08:34 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 31
    14-12-17, 08:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    13-12-17, 18:44 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 31
    27-11-17, 02:22 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 33
    27-11-17, 02:18 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 34
    27-11-17, 02:13 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    27-11-17, 02:09 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    27-11-17, 02:05 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 48
    27-11-17, 02:00 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    27-11-17, 01:56 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 23
    26-11-17, 17:23 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 24
    26-11-17, 17:19 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 33
    26-11-17, 17:14 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 19
    14-11-17, 04:10 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    14-11-17, 04:03 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 20
    14-11-17, 03:57 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 29
    14-11-17, 03:52 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 20
    08-11-17, 06:28 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 12
    08-11-17, 05:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 29
    08-11-17, 05:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 18
    08-11-17, 05:36 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 29
    08-11-17, 05:32 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 38
    08-11-17, 05:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 18
    01-11-17, 18:39 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    01-11-17, 18:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 18
    01-11-17, 18:31 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 24
    01-11-17, 18:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 37
    01-11-17, 18:22 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 20
    01-11-17, 18:14 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 32
    30-10-17, 18:49 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 32
    30-10-17, 18:45 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 19
    30-10-17, 18:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 58
    30-10-17, 18:37 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 1
    • نمایش ها: 40
    19-10-17, 17:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 1
    • نمایش ها: 41
    19-10-17, 16:30 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 1
    • نمایش ها: 14
    19-10-17, 16:23 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 47
    03-10-17, 04:28 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 33
    03-10-17, 04:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 44
    03-10-17, 04:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 33
    03-10-17, 04:16 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 32
    03-10-17, 04:13 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    03-10-17, 04:09 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 36
    03-10-17, 04:05 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 31
    03-10-17, 04:02 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 29
    03-10-17, 03:56 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 38
    03-10-17, 03:52 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    03-10-17, 03:45 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 23
    03-10-17, 03:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 36
    03-10-17, 03:34 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 32
    03-10-17, 03:30 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    03-10-17, 03:26 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    03-10-17, 03:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 31
    03-10-17, 03:18 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 41
    03-10-17, 03:13 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 28
    03-10-17, 03:09 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 46
    28-09-17, 09:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    28-09-17, 09:25 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 19
    28-09-17, 09:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 42
    27-09-17, 05:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 21
    27-09-17, 05:17 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    27-09-17, 04:54 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 37
    27-09-17, 04:51 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    27-09-17, 04:47 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    27-09-17, 04:43 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    27-09-17, 04:36 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 18
    27-09-17, 04:18 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 24
    27-09-17, 04:15 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 19
    27-09-17, 04:11 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    27-09-17, 04:07 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 47
    27-09-17, 04:04 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 25
    27-09-17, 03:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 72
    27-09-17, 03:55 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    27-09-17, 03:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 19
    27-09-17, 03:42 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 15
    27-09-17, 03:39 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 17
    27-09-17, 03:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 26
    27-09-17, 03:32 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 35
    27-09-17, 03:28 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    27-09-17, 03:19 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 34
    26-09-17, 21:32 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 27
    26-09-17, 21:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 41
    26-09-17, 21:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    26-09-17, 21:23 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 48
    02-09-17, 23:31 برو به آخرین پست
  3. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمیsamsat HD_2400_MINIبه تاریخ 2017/08/14

    آغاز شده توسط ADMIN, 14-08-17 19:23
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 33
    14-08-17, 19:23 برو به آخرین پست
  4. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمیsamsat HD_1400_MINIبه تاریخ 2017/08/14

    آغاز شده توسط ADMIN, 14-08-17 19:20
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 22
    14-08-17, 19:20 برو به آخرین پست
  5. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسمیsamsat1400miniبه تاریخ 2017/08/14

    آغاز شده توسط ADMIN, 14-08-17 19:16
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 21
    14-08-17, 19:16 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    28-07-17, 22:09 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 47
    28-07-17, 22:06 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 30
    28-07-17, 21:53 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 46
    28-07-17, 21:42 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 46
    28-07-17, 21:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 53
    28-07-17, 21:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 79
    28-07-17, 21:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 40
    28-07-17, 19:34 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 32
    28-07-17, 19:30 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 37
    28-07-17, 19:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 26
    28-07-17, 19:23 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 46
    28-07-17, 19:19 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 246
    28-07-17, 19:15 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 48
    28-07-17, 19:11 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 28
    28-07-17, 19:08 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 40
    14-06-17, 06:48 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 86
    14-06-17, 06:45 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 45
    08-06-17, 01:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 51
    02-06-17, 20:16 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 52
    27-05-17, 01:47 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 157
    01-04-17, 04:40 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 119
    01-04-17, 04:37 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 139
    01-04-17, 04:33 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 146
    01-04-17, 04:30 برو به آخرین پست
  6. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار جدید رسیورsamsat 2500HD تاریخ:2017/03/31

    آغاز شده توسط ADMIN, 01-04-17 04:27
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 128
    01-04-17, 04:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 142
    01-04-17, 04:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 117
    01-04-17, 04:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 132
    01-04-17, 04:18 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 115
    01-04-17, 04:15 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 136
    01-04-17, 04:11 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 139
    01-04-17, 04:08 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 123
    01-04-17, 04:05 برو به آخرین پست
  7. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار جدید رسیورsamsat hd90 تاریخ:2017/03/31

    آغاز شده توسط ADMIN, 01-04-17 04:02
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 123
    01-04-17, 04:02 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 134
    01-04-17, 03:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 142
    01-04-17, 03:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 123
    25-02-17, 03:31 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 98
    25-02-17, 03:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 337
    25-02-17, 03:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 104
    25-02-17, 03:21 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 125
    25-02-17, 03:17 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 117
    25-02-17, 03:14 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 112
    25-02-17, 03:11 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 126
    25-02-17, 03:07 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 142
    03-02-17, 03:02 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 185
    03-02-17, 02:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 137
    03-02-17, 02:55 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 136
    03-02-17, 02:51 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 169
    03-02-17, 02:48 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 137
    03-02-17, 02:45 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 133
    03-02-17, 02:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 143
    26-01-17, 03:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 122
    20-01-17, 05:51 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 115
    20-01-17, 05:48 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 142
    25-12-16, 04:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 123
    23-12-16, 08:48 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 123
    23-12-16, 08:45 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 135
    23-12-16, 08:42 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 153
    23-12-16, 08:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 116
    23-12-16, 08:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 175
    11-12-16, 02:55 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 182
    11-12-16, 02:39 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 136
    11-12-16, 02:33 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 133
    11-12-16, 02:30 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 119
    11-12-16, 02:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 159
    11-12-16, 02:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 148
    11-12-16, 02:20 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 117
    11-12-16, 02:17 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 148
    11-12-16, 02:10 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 133
    26-11-16, 16:02 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 157
    26-11-16, 15:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 135
    26-11-16, 15:55 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 149
    26-11-16, 15:51 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 117
    26-11-16, 15:47 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 164
    26-11-16, 15:44 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 161
    26-11-16, 15:40 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 154
    26-11-16, 15:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 228
    26-11-16, 15:31 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 118
    26-11-16, 14:08 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 123
    26-11-16, 14:01 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 156
    26-11-16, 13:57 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 139
    02-11-16, 20:10 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 361
    12-08-16, 04:30 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 179
    09-08-16, 18:15 برو به آخرین پست
  8. new-1 موضوع مهم شود مهم: جدیدترین لیست کانال ریسیور samsat_hd

    آغاز شده توسط ADMIN, 09-08-16 18:12
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 152
    09-08-16, 18:12 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 155
    02-08-16, 11:43 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 144
    02-08-16, 11:37 برو به آخرین پست
  9. new_2 موضوع مهم شود مهم: نرم افزار رسیور samsat_F1_hd_galaxy به تاریخ 2016.06.28

    آغاز شده توسط ADMIN, 29-06-16 06:54
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 192
    29-06-16, 06:54 برو به آخرین پست
  10. new_2 موضوع مهم شود مهم: تاپیک پلاگین proton برای رسیورSAMSAT

    آغاز شده توسط sat98.us, 17-05-16 03:24
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 150
    17-05-16, 03:24 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 154
    11-05-16, 19:30 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 161
    11-05-16, 19:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 171
    05-04-16, 17:20 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 153
    21-03-16, 18:56 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 183
    18-03-16, 10:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 161
    18-03-16, 10:38 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 159
    18-03-16, 10:35 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 179
    12-03-16, 08:42 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 223
    06-01-16, 17:49 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 224
    28-12-15, 00:36 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 169
    20-12-15, 02:29 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 215
    14-11-15, 01:12 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 495
    25-10-15, 09:23 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 219
    19-07-15, 22:15 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 244
    19-07-15, 21:57 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 265
    19-07-15, 21:27 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 257
    19-07-15, 20:59 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 232
    19-07-15, 20:51 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 253
    19-07-15, 20:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 308
    19-07-15, 20:41 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 203
    10-07-15, 08:44 برو به آخرین پست
  11. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای رسیور samsat

    آغاز شده توسط sat98.us, 09-07-15 02:48
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 244
    09-07-15, 02:48 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 267
    05-07-15, 13:03 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 196
    05-07-15, 07:46 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 283
    23-06-15, 17:20 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 218
    23-06-15, 17:13 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 212
    23-06-15, 17:07 برو به آخرین پست
    • پاسخ: 0
    • نمایش ها: 226