موقعیت شما

اطلاع رسانی

انجمن: انجمن رسیورهای فول اچ دی--Full HD

 1. new_2 موضوع مهم شود مهم: فایل oscamبرای رسیورهای Golden Mediaspark

  آغاز شده توسط sat98.us, 07-11-15
  • پاسخ: 6
  • نمایش ها: 1,478
  11-07-16 برو به آخرین پست
 2. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم جدید برای مجیک Magic HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 29-01-16
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 223
  26-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 256
  08-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 1
  • نمایش ها: 217
  08-02-16 برو به آخرین پست
 3. new_2 موضوع مهم شود مهم: سافتکم مخصوص رسیورهای alma

  آغاز شده توسط sat98.us, 13-01-16
  • پاسخ: 4
  • نمایش ها: 249
  08-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 186
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 222
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 234
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 225
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 245
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 218
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 226
  07-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  01-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 171
  01-02-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  30-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 133
  30-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  30-01-16 برو به آخرین پست
 4. new-1 موضوع مهم شود مهم: GM.Wizard-HD_Keyبرای رسیورهای GOLDEN MEDIA

  آغاز شده توسط sat98.us, 28-01-16
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 171
  28-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 183
  23-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 181
  23-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 159
  23-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 132
  23-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 145
  20-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 210
  20-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 227
  20-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 179
  19-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  19-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 156
  16-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 140
  16-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  15-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 144
  12-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  12-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 158
  12-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 157
  12-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 188
  12-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 145
  11-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 197
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 116
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 141
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 149
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 137
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 154
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 130
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 155
  10-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  08-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 164
  08-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 304
  07-01-16 برو به آخرین پست
 5. new_2 موضوع مهم شود مهم: دامپ برای رسیور dump-7star_ss_900plus

  آغاز شده توسط sat98.us, 06-01-16
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 164
  06-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 195
  02-01-16 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 209
  27-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 205
  26-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 184
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 160
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 163
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 187
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 176
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 133
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 151
  18-12-15 برو به آخرین پست
 6. new_2 موضوع مهم شود مهم: تاپیک سافتکم جدید رسیور botech_100_hd

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 135
  18-12-15 برو به آخرین پست
 7. new_2 موضوع مهم شود مهم: DreamloaderBOTECH_100_HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 201
  18-12-15 برو به آخرین پست
 8. amozesh موضوع مهم شود مهم: اموزش اپگرید کردن رسیورbotech BT 100 HD

  آغاز شده توسط sat98.us, 18-12-15
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 128
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 158
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 139
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 153
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 172
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 162
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 138
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 140
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 132
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 168
  18-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 134
  15-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 192
  10-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 239
  10-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 171
  10-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 170
  10-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  10-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 180
  03-12-15 برو به آخرین پست
 9. new_2 موضوع مهم شود مهم: Kanaleditor رسيور telestar مدل AHD 1000

  آغاز شده توسط sat98.us, 03-12-15
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 204
  03-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 139
  02-12-15 برو به آخرین پست
 10. new_2 موضوع مهم شود مهم: لودر رسیور prifix 7400h hd به تاریخ 1/12/2015

  آغاز شده توسط sat98.us, 01-12-15
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 148
  01-12-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 137
  30-11-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 194
  30-11-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 165
  30-11-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 174
  21-11-15 برو به آخرین پست
  • پاسخ: 0
  • نمایش ها: 126